PORTFOLIO //

Roland Film

Projekt logo opracowany dla twórcy filmowego Rolanda Dubiela.Głównym założeniem było stworzenie prostego znaku, który wyraźnie zakomunikuje odbiorcom branżę filmową. Kolejnym aspektem, który miał stanowić istotę projektu było nawiązanie do głównej osoby stanowiącej trzon firmy. Dlatego też w sygnecie zawarłem inicjały nazwy marki, która opiera się na charakterystycznym imieniu twórcy. Asymetryczna konstrukcja znaku dobrze oddaje artystyczny charakter działalności Rolanda Dubiela, co można kojarzyć z “wychodzeniem poza ramy”.

PORTFOLIO //

Roland Film

Projekt logo opracowany dla twórcy filmowego Rolanda Dubiela.Głównym założeniem było stworzenie prostego znaku, który wyraźnie zakomunikuje odbiorcom branżę filmową. Kolejnym aspektem, który miał stanowić istotę projektu było nawiązanie do głównej osoby stanowiącej trzon firmy. Dlatego też w sygnecie zawarłem inicjały nazwy marki, która opiera się na charakterystycznym imieniu twórcy. Asymetryczna konstrukcja znaku dobrze oddaje artystyczny charakter działalności Rolanda Dubiela, co można kojarzyć z “wychodzeniem poza ramy”.