PORTFOLIO //

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rebranding instytucji publicznej stanowiący moją pracę dyplomową. Logo, key visual, identyfikacja wizualna, webdesign. Zrealizowana została w ramach studiów licencjackich projektowania graficznego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Promotorem pracy był dr hab. Wiesław Grzegorczyk.

Wybór Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego był podyktowany planami przeprowadzki do Rzeszowa, gdzie chciałem kontynuować edukację oraz rozpocząć budowanie marki osobistej wśród rzeszowskich przedsiębiorców.

Na przestrzeni ponad 24 lat istnienia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zmienił się zdecydowanie jej profil działania, grupa docelowa oraz możliwości jakie daje baza i ekspercki zespół doradców. Tak istotna zmiana, skłania do opracowania nowego logotypu, pierwszego kroku w procesie odświeżenia i budowania nowego, współczesnego wizerunku RARR.

Koncepcja realizacji tego projektu zakładała przedstawienie agencji w świetle innowacyjności, rozwoju i technologii. Dodatkowym celem było wykreowanie wizerunku, który skutecznie prezentowałby Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego jako miejsce otwarte na młodych przedsiębiorców i inwestorów mogących liczyć na merytoryczne wsparcie. Unikając tym samym wizerunku zbiurokratyzowanej instytucji. Istotne było pozostanie przy wysoce rozpoznawalnym skrócie RARR, który stanowi obecnie obowiązujący logotyp oraz podkreślenie rejonu z jakiego wywodzi się agencja, czyli Miasta Rzeszowa, które również w swojej strategii wizerunkowej prezentuje się jako „stolica innowacji”.

 

 

Zrealizowana koncepcja to monogram. Opiera się o prosty kształt łuku stanowiący literę „r”, który stał się także bazą dla litery „a”. Zastosowane zaokrąglenia liter mogą wzbudzać u odbiorcy wrażenie zaufanej, przyjaznej marki, a delikatnie zaakcentowane ostre kształty nadają energii oraz dynamiki, łączącej się z rozwojem i innowacyjnością. Krój liter został zbudowany w oparciu o geometryczne, proporcjonalne kształty.

Zrezygnowanie z majuskuły wynika z zamysłu możliwie wysokiego uproszczenia budowy monogramu dla celu łatwego zapamiętywania, wyróżnienia na tle innych podobnych jednostek organizacyjnych. a także uniknięcia wizerunku niedostępnej instytucji w celu pokazania otwartości (tylko jedna litera ma budowę zamkniętą).

Użyty krój logotypu to ogólnodostępny Open Sans, co pozwoli na łatwiejsze dbanie o spójną identyfikacje wizualną w dokumentacji oraz materiałach promocyjnych.

Zastosowana kolorystyka opiera się na dwóch kolorach, nawiązujących do barw herbowych Miasta Rzeszowa.

Koncept opiera się na użyciu krzyża kawalerskiego widniejącego w herbie Miasta Rzeszowa. Został on podzielony na cztery części, które przyjęły formę strzałek i zostały zlokalizowane na brzegach każdej z krawędzi poszczególnych materiałów identyfikacyjnych oraz promocyjnych. Wskazując na RARR oraz prezentowane treści. Podkreśla to miano agencji oraz lokalizacje, z której wychodzą wszelkie inicjatywy, możliwości i działania.

Na przestrzeni ponad 24 lat istnienia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zmienił się zdecydowanie jej profil działania, grupa docelowa oraz możliwości jakie daje baza i ekspercki zespół doradców. Tak istotna zmiana, skłania do opracowania nowego logotypu, pierwszego kroku w procesie odświeżenia i budowania nowego, współczesnego wizerunku RARR.

Koncepcja realizacji tego projektu zakładała przedstawienie agencji w świetle innowacyjności, rozwoju i technologii. Dodatkowym celem było wykreowanie wizerunku, który skutecznie prezentowałby Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego jako miejsce otwarte na młodych przedsiębiorców i inwestorów mogących liczyć na merytoryczne wsparcie. Unikając tym samym wizerunku zbiurokratyzowanej instytucji. Istotne było pozostanie przy wysoce rozpoznawalnym skrócie RARR, który stanowi obecnie obowiązujący logotyp oraz podkreślenie rejonu z jakiego wywodzi się agencja, czyli Miasta Rzeszowa, które również w swojej strategii wizerunkowej prezentuje się jako „stolica innowacji”.

 

 

Zrealizowana koncepcja to monogram. Opiera się o prosty kształt łuku stanowiący literę „r”, który stał się także bazą dla litery „a”. Zastosowane zaokrąglenia liter mogą wzbudzać u odbiorcy wrażenie zaufanej, przyjaznej marki, a delikatnie zaakcentowane ostre kształty nadają energii oraz dynamiki, łączącej się z rozwojem i innowacyjnością. Krój liter został zbudowany w oparciu o geometryczne, proporcjonalne kształty.

Zrezygnowanie z majuskuły wynika z zamysłu możliwie wysokiego uproszczenia budowy monogramu dla celu łatwego zapamiętywania, wyróżnienia na tle innych podobnych jednostek organizacyjnych. a także uniknięcia wizerunku niedostępnej instytucji w celu pokazania otwartości (tylko jedna litera ma budowę zamkniętą).

Użyty krój logotypu to ogólnodostępny Open Sans, co pozwoli na łatwiejsze dbanie o spójną identyfikacje wizualną w dokumentacji oraz materiałach promocyjnych.

Zastosowana kolorystyka opiera się na dwóch kolorach, nawiązujących do barw herbowych Miasta Rzeszowa.

Koncept opiera się na użyciu krzyża kawalerskiego widniejącego w herbie Miasta Rzeszowa. Został on podzielony na cztery części, które przyjęły formę strzałek i zostały zlokalizowane na brzegach każdej z krawędzi poszczególnych materiałów identyfikacyjnych oraz promocyjnych. Wskazując na RARR oraz prezentowane treści. Podkreśla to miano agencji oraz lokalizacje, z której wychodzą wszelkie inicjatywy, możliwości i działania.

PORTFOLIO //

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Rebranding instytucji publicznej stanowiący moją pracę dyplomową. Logo, key visual, identyfikacja wizualna, webdesign. Zrealizowana została w ramach studiów licencjackich projektowania graficznego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Promotorem pracy był dr hab. Wiesław Grzegorczyk.

Wybór Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego był podyktowany planami przeprowadzki do Rzeszowa, gdzie chciałem kontynuować edukację oraz rozpocząć budowanie marki osobistej wśród rzeszowskich przedsiębiorców.